liszo.com - terms of use & conditions

 

ข้อตกลง และเงื่อนไขในการใช้งานนี้ ระหว่าง " LISZO " ซึ่งในที่นี้คือ "บริษัท" หรือ "แอพพลิเคชัน" "ผู้ให้บริการ" และ หรือ "เว็ปไซต์" ซึ่งได้ ( รวมถึงตัวแอพพลิเคชัน LISZO สำหรับโทรศัพท์สมาร์ทโฟน และ อุปกรณ์แท็บเล็ตอื่น ๆ ด้วย ) และ "คุณ" ซึ่งในที่นี้คือ "ผู้ที่ได้สมัครเป็นสมาชิกแล้ว " และหรือเรียกว่า ผู้ใช้งานแอพพลิเคชัน ซึ่งเมื่อคุณได้กดคลิกที่ (Sign Up) ในแอพพลิเคชันแล้ว แสดงว่า " คุณ " ได้ยอมรับถึง ข้อตกลงเงื่อนไขการใช้งาน และอยู่ภายใต้ข้อตกลงนี้ รวมถึงยอมรับ นโยบายความเป็นส่วนตัวที่เรากำหนด และการยินยอมในการลงทะเบียนสมัครสมาชิกกับ LISZO (แอพพลิเคชัน) ตามเงื่อนไขข้อตกลง. หากว่าคุณไม่ยอมรับ ข้อตกลง และเงื่อนไขในการใช้งานทั้งหมดของข้อตกลงนี้ ได้โปรดอย่ากดคลิกที่ " Sign Up " หากเมื่อคุณได้กดคลิกที่ " Sign Up" ไปแล้วนั้น คุณจะมีข้อผูกพันตาม " ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งานฉบับนี้ " ไม่ว่าคุณจะลงทะเบียนสมาชิกใช้บริการ สำเร็จหรือไม่ก็ตาม. ข้อกำหนดในการให้บริการและเงื่อนไขของข้อตกลงนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา, หากมีข้อสงสัย คุณสามารถติดต่อสอบถามกับ ทีมสนับสนุนลูกค้าของเรา ได้ที่ support@liszo.com

1. การเป็นสมาชิก

1.1 การเป็นสมาชิกของแอพพลิเคชัน LISZO แสดงว่าขณะนี้ คุณมีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี หรือเกินกว่านั้น ในวันที่มีการสมัครเป็นสมาชิกใช้งานแอพพลิเคชัน LISZO นี้ , ในการใช้บริการและการลงทะเบียนกับ LISZO โดยการใช้งานแอพพลิเคชันนี้ แสดงว่าคุณมีสิทธิ์อำนาจเด็ดขาด และมีความสามารถในการเข้าใจถึงข้อตกลงนี้ และจะปฏิบัติตามข้อกำหนด เงื่อนไขทั้งหมดของข้อตกลงนี้ รวมไปถึงนโยบายความเป็นส่วนตัวของทางเรากำหนด.

1.2 ข้อตกลงนี้จะยังคงมีผลบังคับใช้อย่างสมบูรณ์ในขณะที่คุณได้ใช้งานแอพพลิเคชัน LISZO อยู่ และหรือ สถานะปัจจุบันว่าคุณเป็นสมาชิกของ LISZO ในขณะปัจจุบันอยู่.

1.3 ในการเป็นสมาชิกนั้น จะไม่อนุญาตให้บุคคลอื่นใดๆเข้ามาใช้การเป็นสมาชิกของคุณ และหรือ คุณไม่อาจมอบหมาย หรือโอนบัญชีสมาชิกของคุณไปให้แก่บุคคลอื่นใช้ ไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม.

1.4 LISZO อาจยุติการเป็นสมาชิกของคุณด้วยเหตุผลใดก็ตาม โดยมีคำอธิบายให้ หรือ อาจจะไม่มีคำอธิบายให้คุณก็ตาม หรือการเป็นสมาชิกของคุณกับทาง LISZO นั้นถูกยกเลิกโดยเหตุแห่งการละเมิดข้อตกลงนี้ , ทาง LISZO จะสามารถยุติการให้บริการกับคุณได้ทุกเมื่อไม่ว่าด้วยเหตุผลประการใดก็ตามอันอาจมีขึ้นในภายภาคหน้า หรือความขัดข้องใดอันอาจมีจะขึ้นได้ คุณในฐานะสมาชิกต้องยอมรับเหตุประการนี้ซึ่งอาจมี หรืออาจไม่มีขึ้นในอนาคต และหรืออาจมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการใช้งาน การให้บริการ และการเป็นสมาชิกในอนาคตได้. ทาง LISZO ขอสงวนสิทธิ์โดยไม่แจ้ง หรืออาจแจ้งให้ทราบแล้วแต่ดุลพินิจ.

2. การใช้งานแอพพลิเคชัน

2.1 ในการใช้งาน แอพพลิเคชัน LISZO นั้น คุณ และสมาชิกทุกท่านจะสามารถใช้งานระบบแอพพลิเคชันนี้ได้ฟรี ซึ่งจะไม่มีค่าใช้จ่ายในการใช้งานแต่อย่างใด, เว้นแต่บุคคลนั้นๆที่จะใช้งานแอพพลิเคชัน จำเป็นต้องทำการสมัครสมาชิก ผ่านระบบการยืนยันตัวตน และต้องชำระค่าธรรมเนียมการสมัครสมาชิกแรกเข้าให้เรียบร้อยก่อน , ท่านจึงจะสามารถใช้งานตัวแอพพลิเคชันนี้ได้ และท่านจะสามารถใช้งานได้ฟรีครบทุกฟังก์ชัน อย่างสมบูรณ์ ของการให้บริการที่มีอยู่ ณ ขณะปัจจุบัน.

2.2 การใช้งานบริการของแอพพลิเคชันนี้ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการบริการดังต่อไปนี้ สมาชิกผู้ใช้งานจำเป็นต้องใช้งานตามวัตถุประสงค์ของการบริการเท่านั้น.

a). การใช้งานเพื่อ ค้นหาเพื่อนใหม่ๆ ทั้งในประเทศของสมาชิกเอง และหรือ ในประเทศอื่นๆ.

b). การใช้งานเพื่อ แชทพูดคุยกับบุคคลอื่นในลักษณะ การเป็นเพื่อน การพูดคุยทั่วไป การแลกเปลี่ยนความรู้ และแชร์ ประสบการณ์ต่างๆ.

c). การใช้งานเพื่อ ค้นหา คู่เดท หรือ คนรัก หรือ บุคคลที่น่าสนใจในทางชู้สาวทั้งในประเทศ และในต่างประเทศ.

2.3 บุคคลใด หรือ คุณหากมิใช่สมาชิกของการบริการใน แอพพลิเคชัน LISZO บุคคลนั้นๆ จึงไม่ได้สิทธิ์อนุญาตให้ใช้งานแอพพลิเคชันนี้แต่อย่างใด ไม่ว่าด้วยทางตรง หรือทางอ้อม.

2.4 การไม่นำแอพพลิเคชันไปใช้งานในเชิงพาณิชย์ แต่อย่างใด.

a). LISZO แอพพลิเคชันนี้ ใช้สำหรับในการใช้งานส่วนตัวของสมาชิกในแต่ละรายเท่านั้น และจะไม่สามารถใช้ในการเชื่อมต่อ ในเชิงพาณิชย์ใดๆ., ซึ่งบริษัท, ธุรกิจ และหรือ หน่วยงานอื่นๆใด จะต้องไม่เข้ามาเป็นสมาชิกของ LISZO และ ไม่มีสิทธิ์ใช้บริการ หรือใช้งานโปรแกรมประยุกต์ของแอพพลิเคชันนี้ เพื่อวัตถุประสงค์ใดๆในเชิงธุรกิจ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม.

2.5 การใช้งานแอพพลิเคชันโดยไม่ได้รับอนุญาต รวมถึงการรวบรวม การทำสำเนารายชื่อของสมาชิกผู้ใช้รายอื่นๆ การสำเนารูปภาพ และหรือ ที่อยู่อีเมลของสมาชิกด้วยวิธีการทางเทคนิคอิเล็กทรอนิกส์ชั้นสูง หรือทางใดอื่นๆ เพื่อวัตถุประสงค์ในการส่งอีเมลที่ไม่พึงประสงค์ และหรือ นำไปเพื่อการเชื่อมโยงกับแอพพลิเคชัน และหรือ เชื่อมต่อกับระบเว็บไซต์อื่นๆ หรือเพื่อการค้า การโฆษณาต่างๆ โดยไม่ได้รับอนุญาต, หากมีการถูกตรวจสอบพบเห็น หรือรายงาน, ทาง LISZO อาจจะมีการดำเนินคดีตามกฎหมายที่เหมาะสม ในข้อจำกัด ทางแพ่ง และทางอาญาได้ รวมถึงการยกเลิกการเป็นสมาชิกบุคคลนั้นอย่างถาวร.

3. เนื้อหาข้อมูล

3.1 คุณเข้าใจ และต้องยอมรับว่า LISZO อาจจะจัดเก็บ หรือไม่จัดเก็บข้อมูลต่างๆ เพื่อตรวจสอบ และหรือ ทำการลบตัด เนื้อหาข้อความโปรไฟล์ บางส่วนหรือทั้งหมดที่เห็นอันควรว่าไม่เหมาะสม หรือขัดต่อนโยบายความเป็นส่วนตัว รวมถึงขัดต่อข้อตกลงการใช้งานแอพพลิเคชัน.

3.2 ทาง LISZO ไม่สามารถรับรอง ในการสำรองและการกู้คืนข้อมูลต่างๆบนโปรไฟล์ของผู้ใช้งานหากเกิดการผิดพลาดใดๆ.

3.3 คุณต้องไม่นำใส่ข้อมูลภาพถ่ายต่างๆ และหรือรวมถึงภาพโปรไฟล์ใดๆของสมาชิก ที่เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ หรือ อาจจะเป็นที่น่ารังเกียจต่อสังคมในส่วนใหญ่ เช่นภาพอนาจาร และหรือ ภาพผิดกฎหมาย และหรือ ภาพที่อาจละเมิดสิทธิ์ส่วนบุคคล ผู้อื่น ภาพการทำร้าย, การทารุณ, สงคราม, ความรุนแรง, กร้าวร้าว, ทำให้เกิดการขัดแย้ง หรือ คุกคามความปลอดภัยของสมาชิกรายอื่นๆ หรือบุคคลอื่นๆที่อาจมีปรากฏอยู่ในเนื้อหานั้นๆ, ทาง LISZO ขอสงวนสิทธิ์ ในการกำจัด หรือปิดกั้น ลบข้อมูลบนหน้าโปรไฟล์คุณ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า.

3.4 คุณจะไม่ทำการโปรโมทสินค้า ธุรกิจโฆษณาใดๆบนเนื้อหาหน้าโปรไฟล์ของคุณ, เพื่อเป็นการป้องกันสมาชิกจากการโฆษณา หรือการชักชวน โน้มน้าวในสื่อโฆษณาต่างๆ. ทาง LISZO จึงขอสงวนสิทธิ์ ในการกำจัด หรือปิดกั้น ลบข้อมูลเหล่านั้นบนหน้าโปรไฟล์คุณ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า รวมถึงการยกเลิกการเป็นสมาชิกอย่างถาวร.

3.5 ข้อมูลรายละเอียดโปรไฟล์ เป็นข้อมูลที่อธิบายถึงความเป็นตัวตนของคุณ ให้แก่สมาชิกอื่นๆทราบข้อมูล ซึ่งจะเปิดเผยต่อสาธารณะใน แอพลิเคชั่น, ดังนั้นเพื่อป้องกันความเสี่ยง ปัญหาการหลอกลวง ชักจูง ล้วงข้อมูลส่วนตัว , คุณจึงจำเป็นต้องตระหนักถึงข้อมูลที่สำคัญส่วนตัว เช่น หมายเลขโทรศัพท์, อีเมล์ วันเดือนปีเกิด ซึ่งคุณจะไม่เผยแพร่ข้อมูลหมายเลขโทรศัพท์ และหรืออีเมล์ส่วนตัวคุณ หรือ ข้อมูลสำคัญส่วนตัว หรือช่องทางการติดต่อส่วนตัวใดๆ ลงบนพื้นที่หน้าโปรไฟล์สาธารณะของคุณในแอพพลิเคชันโดยเด็ดขาด.

3.6 ทางคุณจำเป็นต้องรับผิดชอบต่อเนื้อหาต่างๆ ข้อมูล ที่คุณได้แสดงในพื้นที่สาธารณะ บนแอปพิลเคชั่นของทาง LISZO และรวมถึงข้อมูลต่างๆที่คุณได้ส่งต่อให้กับสมาชิกรายอื่นๆ ซึ่งอาจมีข้อพิพาท ละเมิดลิขสิทธิ์ของบุคคลอื่นใด หรือละเมิดข้อตกลง หรือ กฏหมายต่างๆ.

3.7 การโพสต์เขียนข้อความ หรือ ข้อมูลเนื้อหาไปยังพื้นที่ในส่วนของแอพพลิเคชันนั้น คุณได้ให้สิทธิ์แก่ LISZO ในการนำข้อมูลบางส่วน หรือทุกส่วนของคุณเช่น ภาพถ่าย, ชื่อ ที่แสดงบนแอพพลิเคชันนั้น ออกไปเผยแพร่เพื่อการโฆษณาให้แก่ LISZO ได้หากมีความจำเป็น ภายใต้สิทธิ์อันชอบได้อย่างไม่มีข้อจำกัด โดยไม่ต้องร้องขอต่อท่าน และจะไม่ขัดแย้งการละเมิดใดๆ.

3.8 การปิดบังข้อมูล ของตัวเครื่อง เช่นหมายเลขเครื่อง หรือ ip หรือ ตำแหน่งที่ตั้งโดยใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูง ในขณะทำการสมัครสมาชิกหรือใช้งานแอพพลิเคชันนั้น หากทางเราพบเห็นการกระทำนี้ ทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการลบโปรไฟล์ของท่านออกอย่างถาวรโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า และอาจไม่อนุญาตให้คุณทำการสมัครสมาชิกได้อีก

4. การส่งข้อความ

4.1 การส่งข้อความส่วนตัว การสื่อสารถึงสมาชิกอื่นๆในแอพพลิเคชันของ LISZO คุณผู้ใช้งานแอพพลิเคชัน ต้องไม่ส่งข้อความอันเป็นการรบกวนผู้อื่น ในลักษณะ "อีเมลขยะ" หรือ "จดหมายลูกโซ่" หรือ "จดหมายชักชวน" หรือการส่งจดหมายจำนวนมากที่ไม่ได้ร้องขอ จากสมาชิก หรือ "สแปมเมล์" ไปยังสมาชิกอื่นๆ. ทาง LISZO ตระหนักถึงการรบกวน ความเป็นส่วนตัว ละเมิดสิทธิ์ของสมาชิกด้วยกัน ในรูปแบบจดหมายขยะ หรือการทำซ้ำส่งข้อความในระยะเวลาใกล้เคียงกันซ้ำๆ ซึ่งหากมีสมาชิกใดได้แจ้งรายงานพร้อมแสดงหลักฐานยืนยันมา, ทาง LISZO จึงขอสงวนสิทธิ์ ในการจำกัด จำนวนในการส่งข้อความนั้นๆ หรือห้ามการส่งข้อความไว้ชั่วขณะ และหรือ ลบรายการ ยกเลิกโปรไฟล์สมาชิก ยกเลิกการเป็นสมาชิกของคุณออกจากระบบทันทีโดยไม่มีการแจ้งเตือนใดๆ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของทาง LISZO.

4.2 เพื่อให้สมาชิกมั่นใจได้ถึงคุณภาพของบริการ การติดต่อสื่อสารของคุณผ่านทางช่องทาง ของแอพพลิเคชันนั้น การสื่อสารใดๆ อาจถูกบันทึกไว้ และขอสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบ และหรืออาจมีการดำเนินการตามกฎหมายอย่างเหมาะสมตามเห็นสมควร หากมีการร้องขอ.

5. กรรมสิทธิ์ในเนื้อหา

5.1 LISZO เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหมดในแอพพลิเคชัน และบริการ สิทธิเหล่านี้รวมถึง แต่ไม่ จำกัดเพียงสิทธิ์ของฐานข้อมูล สิทธิ์ในการออกแบบลิขสิทธิ์ (ไม่ว่าจะจดทะเบียนหรือไม่จดทะเบียน) สิทธิบัตรเครื่องหมายการค้า (ไม่ว่าจะจดทะเบียนหรือไม่จดทะเบียน) และสิทธิ์อื่น ๆ ที่คล้ายคลึงกันด้วย, แต่ไม่รวมถึงกรรมสิทธิ์ในการออกแบบรูปภาพโฆษณา และ รูปภาพสัญลักษณ์ไอคอนต่างๆบางส่วนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งอาจมีเจ้าของลิขสิทธิ์นั้นๆอยู่แล้ว.

5.2 ทางคุณไม่สามารถคัดลอก เผยแพร่ แจกจ่าย, แสดง หรือขายข้อมูลที่เป็นกรรมสิทธิ์ดังกล่าว หรือละเมิดสิทธิ์ผู้อื่น หากพบเห็นทางเราจำเป็นต้องยุติการเป็นสมาชิกของคุณ และจำเป็นต้องดำเนินคดีตามกฎหมายอันเห็นสมควรต่อไปหากมีการร้องขอ.

5.3 ลิขสิทธิ์ระหว่างผู้ใช้งาน หากคุณเชื่อได้ว่า เนื้อหา รูปภาพ สื่อสิ่งพิมพ์ในรูปอิเล็คทรอนิกส์ต่างๆ ของคุณบนแอพพลิเคชันได้ถูกการคัดลอก และโพสต์ในบริการของแอพพลิเคชัน โดยการละเมิดลิขสิทธิ์โดยสมาชิก ผู้อื่นแอบอ้าง ปลอมแปลง ซึ่งคุณมีหน้าที่จำเป็นต้องแจ้งรายงานต่อ LISZO ให้ทราบโดยทันที เป็นลายลักษณ์อักษรจากคุณ ว่าคุณเชื่อโดยสุจริตว่าการใช้งาน นั้นๆแอบอ้าง ละเมิดลิขสิทธิ์ของคุณ โดยไม่ได้รับอนุญาต.

5.4 ลิขสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหมดในแอพพลิเคชัน คุณหรือ บุคคลใดๆที่เป็นสมาชิก หรือมิได้เป็นสมาชิกของ แอพพลิเคชัน LISZO, บุคคลนั้นๆจะไม่ทำการลอกเลียนแบบ ทำสำเนาส่วนทั้งหมด หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของโครงสร้างแอพพลิเคชัน และหรือ ส่วนทั้งหมดของแนวทางการบริการของแอพพลิเคชันไป ทำเชิงธุรกิจแบบเดียวกันกับ LISZO เพื่อแข่งขันกับ LISZO , LISZO จึงขอสงวนสิทธิ์อันชอบธรรมนี้ และมีสิทธิ์เรียกร้องตามกฎหมายอันเห็นสมควรได้ หากมีการพบเห็นการกระทำใดๆที่ละเมิด.

5.5 ลิขสิทธิ์สำหรับรูปภาพโฆษณา หรือรูปสัญลักษณ์ไอคอนบางตัวนั้น ซึ่งมีเจ้าของผู้ออกแบบได้ถือกรรมสิทธิ์ไว้อยู่แล้ว จึงห้ามผู้ใดทำสำเนาออกไปใช้งานก่อนได้รับอนุญาตจากผู้ถือกรรมสิทธิ์ของรูปภาพนั้นๆ.

6. ข้อพิพาทของสมาชิก

6.1 1 ข้อพิพาทใดๆหากมีขึ้นระหว่างสมาชิกนั้น คุณสมาชิกจะเป็นผู้รับผิดชอบ แต่เพียงผู้เดียวหากเกิดมีการโต้ตอบกับสมาชิกอื่นๆ , LISZO ขอสงวนสิทธิ์ แต่ไม่มีข้อผูกมัดในการตรวจสอบข้อพิพาทระหว่างคุณ กับสมาชิกอื่น ๆ เมื่อถึงที่สุดแล้วอาจมีการร้องขอให้ LISZO จัดการแก้ปัญหาต่างๆระหว่างสมาชิกได้ และอาจมีผลต่อการถอนการเป็นสมาชิกของทั้งสองฝ่าย อันตามสมควรดุลยพินิจของทาง LISZO, หากท่านมีข้อสงสัย ต้องการความช่วยเหลือที่ท่านไม่สามารถแก้ไขได้ กรุณติดต่อหน่วยงาน Support/Help ของเราได้ที่ support@liszo.com

7. การปฏิเสธความรับผิดชอบ

7.1 LISZO ขอสงวนสิทธิ์ในการรับประกันใดๆ โดยนัยเกี่ยวกับความสามารถทางการบริการ หรือความเหมาะสม ความสามารถ สำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะทางในการบริการ หรือทั้งหมด และ LISZO ไม่รับรองว่าการใช้บริการของคุณจะมีความสะดวก ราบเรียบเสมอไป หรือไม่ หรืออาจมีการหยุดชะงักติดขัด หรืออาจปราศจากข้อผิดพลาด หรือว่าการบริการอาจจะตอบสนองความต้องการของคุณได้ไม่เป็นที่พอใจ หรือว่าข้อบกพร่องใด ๆ หรือในบริการนั้นจะได้รับการแก้ไขหรือไม่ก็ตาม, LISZO ไม่อาจรับผิดชอบต่อความผิดปกติใดๆ อันอาจเกิดขึ้นจากการใช้งาน และไม่มีการรับประกันใดๆอย่างสมบูรณ์แน่นอน.

7.2 LISZO ไม่รับผิดชอบต่อการใช้ข้อมูลส่วนตัวใดๆ ที่คุณเปิดเผยในบริการของแอพพลิเคชัน, ข้อมูลที่คุณโพสต์ไว้ในบริการ หรือที่เผยแพร่สาธารณะต่อผู้อื่น ควรเป็นไปอย่างรอบคอบและพิจราณา.

7.3 LISZO ขอปฏิเสธความรับผิดชอบทั้งหมดโดยไม่คำนึงถึงรูปแบบการกระทำ หรือการละเว้นจากสมาชิก หรือผู้ใช้รายอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์หรือข้อบกพร่องใด ๆ ระหว่างการใช้บริการ และรวมถึงไม่รับผิดชอบต่อการกระทำไม่ว่าจะเป็นทางออนไลน์ หรือออฟไลน์ของผู้ใช้งานในแอพพลิเคชั่นทั้งหมด.

7.4 LISZO ไม่อาจรับผิดชอบต่อปัญหา หรือความผิดปกติทางเทคนิคของเครือข่าย หรือระบบโทรศัพท์ใด ๆ ระบบออนไลน์เซิร์ฟเวอร์หรือผู้ให้บริการอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์ ดิจิทัล หรือความล้มเหลวใดๆของระบบเครือข่ายที่อาจมีขึ้น.

7.5 LISZO ไม่สามารถรับผิดชอบได้ หากกรณีที่สมาชิกได้รับแจ้งเตือนเกี่ยวกับ การทำกิจกรรมที่ไม่เหมาะสมในแอพพลิเคชัน, ทาง LISZO อาจพิจารณา ระงับการให้บริการ จำกัดความสามารถในการเข้าใช้งาน บางส่วนหรือทั้งหมด หรือระงับการใช้งานต่างๆทั้งหมดของสมาชิกอย่างถาวร.

7.6 ทาง LISZO ไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆ ที่คุณอาจเกี่ยวข้องในการใช้การสื่อสารโดยผ่าน ดาต้าดิจิทัล ระบบการสื่อสารไร้สาย อินเทอร์เน็ตระหว่าง สมาชิกในแอพพลิเคชันของเรา ค่าใช้จ่ายต่างๆเหล่านั้นเป็นความรับผิดชอบของคุณสมาชิกผู้ใช้งานเองทั้งหมด.

8. การต่อต้านการหลอกลวง

8.1 ในกรณีที่ LISZO ได้รับหลักฐาน อันเห็นว่าที่น่าเชื่อถือได้เกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆที่ผิดกฏหมาย การหลอกลวงของสมาชิกนั้นๆ รายการข้อมูล บัญชีโปรไฟล์ ของสมาชิกรายนั้นๆจะถูกลบออกจากแอพพลิเคชันอย่างถาวร โดยดุลพินิจ ของทางเราแต่เพียงผู้เดียวโดยอาจแจ้ง หรือไม่อาจแจ้งให้คุณทราบ.

8.2 คุณ หรือสมาชิกใดๆ เมื่อยอมรับเข้าใช้งานแอพพลิเคชันแล้ว นั่นถือว่าบุคคลนั้น เป็นบุคคลที่มีตัวตนอยู่จริง มิได้แอบอ้างเป็นบุคคลอื่นใดๆ รวมถึงภาพถ่ายในระบบที่สมาชิกนำส่งเข้าแอพพลิเคชันนั้น สมาชิก หรือคุณ ผู้ใช้งานยอมรับว่าเป็นรูปภาพคุณจริงมิได้ได้มีการหลอกลวงใดๆ หรือ แอบอ้างเป็นบุคคลอื่น และหากเมื่อ LISZO ตรวจสอบพบเห็นแล้ว หรือมีหลักฐานอันเพียงพอ และหรือการรายงานของสมาชิกอื่นๆ เป็นที่แน่ชัดว่ามีการปลอมแปลง รูปภาพทางเทคนิคอื่นใด การแอบอ้างเป็นบุคคนอื่นใด., ทาง LISZO จึงขอสงวนสิทธิ์ ในการกำจัด หรือปิดกั้นลบข้อมูลบนหน้าโปรไฟล์คุณอย่างถาวร โดยแจ้งหรือไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และหรืออาจมีการ ดำเนินคดีตามกฎหมายหากมีผู้ร้องขอ.

8.3 คุณสมาชิกผู้ใช้ ต้องไม่กระทำการใดๆ โดยอาศัยช่องทางการบริการของแอพพลิเคชันเพื่อวัตถุประสงค์ ในการหลอกลวงผู้อื่นแต่อย่างใด ซึ่งจำเป็นต้องตระหนักดีว่าการให้บริการของแอพพลิเคชันนี้คือการบริการ ที่เป็นสื่อกลางให้สมาชิกได้พบเจอกันเพื่อวัตถุประสงค์ ในข้อ 2.2 การใช้งาน ในการหาเพื่อนใหม่ หาแฟน คู่เดท และหาคนรักเท่านั้น.

9. สิทธิ์ต่างๆของการเป็นสมาชิก

เมื่อลงทะเบียนกับแอพพลิเคชัน ในการสมัครสมาชิกใหม่ ( ณ เวลาปัจจุบันของข้อตกลงนี้ ) คุณจะสามารถเข้าถึงบริการดังต่อไปนี้ได้อย่างเต็มรูปแบบ:

• การเรียกดูโปรไฟล์สมาชิกอื่นๆ เต็มรูปแบบ (ไม่มีข้อจำกัด)

• การค้นหาสมาชิกคนอื่นๆได้ทั่วทุกประเทศ (ไม่มีข้อจำกัด)

• การปิดกั้นการติดต่อจากสมาชิกที่ไม่ต้องการ

• การใส่โปรไฟล์ของคุณไว้ในฐานข้อมูลระบบอย่างปลอดภัย

• การเก็บรูปภาพของสมาชิกในระบบฐานข้อมูลร่วม

• ความสามารถในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโปรไฟล์ของคุณได้ตลอดเวลา

• ความสามารถในการ อ่าน รับ-ส่ง ข้อความส่วนตัวได้ (ไม่มีข้อจำกัด)

• ความสามารถในการ VDO แชทแบบเห็นหน้าตาตัวจริงได้ตลอด (ไม่มีข้อจำกัด)

• ความสามารถในการกดชื่นชอบสมาชิกอื่นๆได้ (ไม่มีข้อจำกัด)

• ความสามารถในการทราบว่าสมาชิกใดบ้างที่ เข้ามาชมโปรไฟล์คุณได้ตลอด(ไม่มีข้อจำกัด)

• ความสามารถในการทราบว่าสมาชิกใดบ้าง ที่มากดชื่นชอบคุณ (ไม่มีข้อจำกัด)

• ความสามารถในการล่องหน ไม่ให้สมาชิกอื่นทราบว่าคุณเข้าไปดูโปรไฟล์นั้นๆ และไม่ทราบว่าคุณ ออนไลน์อยู่ในขณะนั้น

• ความสามารถในการแจ้งเตือนว่าผู้ที่มีใจตรงกัน ชอบพอซึ่งกันทั้งสองฝ่าย

• ความสามารถในการส่งของขวัญในรูปแบบภาพต่างๆได้ (ไม่มีข้อจำกัด)

• มั่นใจได้ว่าสมาชิกทุกคนเป็นบุคคลที่มีตัวตนจริง ไม่แอบอ้างเป็นบุคคลอื่น ซึ่งสมาชิกต้องถ่ายรูปจากกล้องหน้าของเครื่องโทรศัพท์เท่านั้น

• ความสามารถในการดันโปรไฟล์ของคุณให้ไปอยู่ด้านบนสุดในรายการ ( TOP LIST ) ใน100 รายชื่อแรกได้ 1 ครั้งต่อวัน ( มีการอนุญาตสิทธ์ เพื่อให้แชร์หน้าเว็ปไซต์ของแอพพลิเคชันลงบนไทม์ไลน์ ในเฟซบุ๊กคุณ เพื่อรับเครดิตเพิ่ม สำหรับดันโปรไฟล์ได้ 5 ครั้งต่อวัน )

10. ค่าธรรมเนียมการเป็นสมาชิก

10.1 เพื่อใช้งานแอพพลิเคชันของ LISZO นั้น คุณจำเป็นต้องชำระค่าสมัครสมาชิกแรกเข้า และยืนยันตัวตนกับระบบ ซึ่ง จะมีค่าธรรมเนียมแรกเข้า จำนวน ( USD$ 1.00 ) ชำระเพียงครั้งเดียว, เมื่อคุณชำระค่าธรรมเนียมการ สมัครสมาชิกยืนยันตัวตนเรียบร้อยแล้วนั้น, ระยะเวลาการเป็นสมาชิกโดยปกติจะคงอยู่ตลอดระยะเวลา จนกว่าคุณจะได้ทำการลบการเป็นสมาชิกออกจากระบบ หรือสถานะการสมาชิกของคุณถูกลบ อันเนื่องมาจากจากการละเมิดข้อตกลงนี้ ( LISZO ขอสงวนสิทธ์ในการเปลี่ยนแปลงแก้ไข ระยะเวลาสมาชิก ขึ้นอยู่กับเวลาการโปรโมทในช่วงเวลาขณะนั้นๆ )

10.2 การชำระค่าธรรมเนียมแรกเข้านี้ มิใช่การชำระค่าบริการในการใช้งานแอพพลิเคชันแต่อย่างใด หากเป็นเพียงค่าธรรมเนียมในการลงทะเบียนแรกเข้าเท่านั้น และเป็นการตรวจสอบการยืนยันตัวตน ของผู้สมัครรายใหม่ในครั้งแรกเท่านั้น.

10.3 ทาง LISZO ไม่มีการเรียกเก็บค่าบริการใดๆ ในการใช้บริการของแอพพลิเคชัน. เมื่อคุณได้ทำการสมัครสมาชิก และได้ชำระค่าธรรมเนียมแรกเข้า และการยืนยันตัวตนเรียบร้อย คุณก็จะสามารถใช้การบริการต่างๆ ของแอพพลิเคชันได้ฟรีครบทุกฟังก์ชัน ตามหัวข้อ/สิทธิต่างๆของการเป็นสมาชิก/. ( ทาง LISZO ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงสิทธิ์ต่างๆของสมาชิกที่อาจมีขึ้นในอนาคต )

11. การยกเลิกการเป็นสมาชิก

11.1 สมาชิกสามารถ ยกเลิกการเป็นสมาชิกได้ทุกเมื่อตามต้องการโดยไม่มีผลผูกพันใดๆหลังจากได้ลบสมาชิกเป็นที่เรียบร้อย.

11.2 หากสมาชิกใด หากได้ยกเลิกการเป็นสมาชิกด้วยการ ลบโปรไฟล์บัญชี ออกจากระบบ และหรือ ถูกทาง LISZO ลบโปรไฟล์ออกเนื่องจากการละเมิดใดก็ตาม ถ้าบุคคลนั้นมีความประสงค์จะใช้งานแอพพลิเคชันอีก จำเป็นต้องทำการสมัครสมาชิกใหม่และต้องชำระค่าธรรมเนียมแรกเข้าใหม่ ซึ่ง LISZO อาจจะอนุมัติในการสมัครใหม่ หรือไม่ก็ได้ ซึ่งไม่อาจรับรองได้.

11.3 การยกเลิกการเป็นสมาชิกโดยสมาชิกเอง หรือถูกยกเลิกการเป็นสมาชิกโดยวิธีใดก็ตาม สมาชิกนั้นๆจะไม่สามารถเรียกเงินค่าธรรมเนียมการสมัครสมาชิกคืนได้.

ถ้าคุณมีปัญหา ข้อสงสัยเกี่ยวกับการยกเลิกการเป็นสมาชิกของคุณโปรดติดต่อทีมสนับสนุนลูกค้าของเราได้ที่ support@liszo.com หรือ หากคุณต้องการยกเลิกการเป็นสมาชิกของคุณด้วยตัวคุณเอง คุณสามารถทำได้ในตัวแอพพลิเคชันเอง คุณสามารถเข้าไปที่หน้าโปรไฟล์ของคุณ เพื่อกด คำสั่งหัวข้อ " ลบโปรไฟล์ " ได้ทันที , แต่อย่างไรก็ตามเมื่อคุณได้ลบการเป็นสมาชิกสำเร็จแล้ว คุณจะไม่มีสิทธิ์ได้รับเงินค่าธรรมเนียมแรกเข้าในการสมัครยืนยันตัวตนคืน.

คุณรับทราบว่าได้อ่านข้อตกลงการใช้งานนี้ ซึ่งประกอบด้วยข้อตกลงทั้งหมดระหว่างคุณ และ LISZO เกี่ยวกับการใช้งานแอพพลิเคชันและ การบริการในแอพพลิเคชันที่สมาชิกพึงจะไดรับเป็นที่เข้าใจเรียบร้อยดีแล้ว และยอมรับถึงข้อตกลงนี้.

หากคุณมีข้อสงสัยเกี่ยวกับข้อตกลงในการใช้งานนี้ หรือต้องการความช่วยเหลือ โปรดติดต่อ ทีมสนับสนุนลูกค้าของเราได้ที่ support@liszo.com

* เอกสารนี้ได้รับการปรับปรุงล่าสุด เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2019 -

liszo.com - privacy policy

 

นโยบายความเป็นส่วนตัว มีวัตถุประสงค์เพื่อให้คุณทราบเกี่ยวกับการจัดเก็บ ข้อมูลส่วนตัวและวิธีทางที่ LISZO นำไปใช้งานเพื่อให้มั่นใจได้ว่า ข้อมูลต่างๆจะได้รับการปกป้องของข้อมูลส่วนบุคคลอย่างปลอดภัย นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เราจะอธิบายเกี่ยวกับข้อมูลต่างๆที่ คุณควรทราบก่อนใช้งานแอพพลิเคชันของเรา LISZO ให้ความสำคัญกับข้อมูลส่วนตัวของคุณที่ใช้ทำการสมัครสมาชิกเป็นอย่างยิ่ง ไม่ว่าจะเป็นเบอร์โทรศัพท์, อีเมล์ ,หมายเลขเครื่อง, ตำแหน่งที่ตั้ง หรือข้อมูลต่างๆ ที่คุณทำการเชื่อมต่อกับระบบแอพพลิเคชัน. โปรดรับทราบว่า คุณจะต้องยอมรับข้อตกลงก่อน และเป็นการอนุญาตให้เราเก็บข้อมูลของคุณและนำไปใช้ ซึ่งข้อมูลทั้งหมดจะถูกจัดเก็บโดย LISZO.COM

1. ข้อมูลที่คุณให้กับเรา

เมื่อทาง LISZO ได้รับข้อมูลของคุณ เมื่อคุณได้ทำกรอกข้อความแบบฟอร์มในการสมัครใช้งานแอพพลิเคชัน และสร้างโปรไฟล์ของคุณบนแอพพลิเคชัน ทางเราจำเป็นต้องจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลไว้เฉพาะบางส่วนเมื่อจำเป็นต้องใช้ข้อมูล เช่น ชื่อผู้ใช้/ วันเดือนปีเกิด/ชื่อเมืองสถานที่ตั้ง/หมายเลขโทรศัพท์/อีเมลติดต่อ/หรือข้อมูลอื่นๆที่จำเป็น รวมถึงข้อมูลที่คุณทำการเชื่อมต่อต่างๆ เพื่อทำการเข้าใช้งานรวมถึงกรณีที่คุณป้อนข้อมูลในขณะที่ใช้บริการโต้ตอบกับฝ่ายบริการลูกค้าของเรา และ ทาง LISZO ไม่จัดเก็บข้อมูลทางการเงินใดๆของสมาชิกไว้ เช่น หมายเลขบัตรเครดิต/เดรบิต เพื่อความปลอดภัยของข้อมูลของสมาชิก.

2. ข้อมูลที่เราเก็บรวบรวม

เมื่อคุณเริ่มใช้งานแอพพลิเคชันเมื่อใด ระบบจะจัดเก็บ และจดจำข้อมูลต่างๆโดยอัตโนมัติเช่น รุ่นของเครื่องโทรศัพท์ , เวอรชั่นของระบบปฏิบัติการ วันที่เวลาการใช้งาน และรวมถึง ตำแหน่งของอุปกรณ์นั้นๆ และ ระบบภาษาเครื่องการตั้งค่า และข้อมูลต่างๆที่คุณใช้งานในแอพพลิเคชันเช่นการตั้งค่าการค้นหาสมาชิก หรือ การตั้งค่าใช้งานฟังค์ชั่นอื่นๆ LISZO จะรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับคุณ และการใช้บริการ บนคอมพิวเตอร์, โทรศัพท์มือถือ, หรืออุปกรณ์แท็บเล็ตอื่นๆ ข้อมูลดังกล่าวนี้จะรวมถึง

2.1 การใช้งานต่างๆ บนแอพพลิเคชัน เช่น ประวัติการเข้าดูโปรไฟล์, ประวัติการค้นหา ,ประวัติการรายงานโปรไฟล์, ประวัติการส่งรูปภาพกิ๊ฟต่างๆ และประวัติการเข้าใช้งานทางแชทต่างๆ รวมถึงประวัติการเปลี่ยนแปลงข้อมูลโปรไฟล์.

2.2 รายละเอียดต่างๆ ที่คุณได้ทำการให้ข้อมูลไว้กับฝ่ายบริการลูกค้า เช่น วัน, เวลา และเหตุผลในการติดต่ออื่นๆ.

2.3 ตัวรหัสอุปกรณ์เครื่อง เช่น เลขตัวเครื่อง, ประเภทของอุปกรณ์ และการกำหนดค่าต่างๆ รวมถึงข้อมูลการเชื่อมต่อต่างๆ ในแอพพลิเคชัน , IP Address , ตำแหน่งที่ตั้ง ซึ่งจะบอกตำแหน่งโดยทั่วไปของคุณ และการบันทึกข้อมูลของเซิร์ฟเวอร์ ตามปกติ.

2.4 ข้อมูลที่เก็บรวบรวมผ่านการใช้งานคุ้กกี้.

2.5 ผู้ใช้แอพพลิเคชันสามารถปรับปรุงหรือเพิ่มเติมข้อมูลส่วนตัวของคุณได้ตลอดเวลา LISZO จะทำการจัดเก็บข้อมูลอัปเดตล่าสุดของสมาชิกโดยอัตโนมัติ.

2.6 การอนุญาตให้เข้าถึงกล้อง และไมโครโฟนสำหรับใช้ในการ VIDEO แชท และ การถ่ายภาพของคุณเพื่ออัปเดตโปรไฟล์ของคุณ หรือส่งภาพถ่ายในการแชทส่วนตัว

2.7 การอนุญาตให้เข้าถึง ตำแหน่งที่ตั้งของคุณ เพื่อใช้ในการส่งตำแหน่งในการแชทส่วนตัว

3. การใช้ข้อมูลที่จัดเก็บไว้

LISZO จะใช้ข้อมูลของสมาชิกเพื่อในการประมวลผลวิเคราะห์, ปรับปรุงบริการ, รวมถึงการใช้งานเพื่อติดต่อสื่อสารกับสมาชิกถึงการให้บริการ การแนะนำ การร้องเรียน การกระทำผิดละเมิด การช่วยเหลือในการบริการของเราและรวมถึงการปรับปรุงการบริการต่างๆ และเพื่อประเมินผลทางสถิติการใช้งานเพื่อปรับปรุงระบบต่างๆ ให้ดีขึ้นไป.

4. การจัดการข้อมูลสมาชิก

ข้อมูลสมาชิกจะสามารถแก้ไขปรับปรุงข้อมูลต่างๆส่วนตัวในโปรไฟล์ได้ตลอดเวลา ด้วยวิธีการลบแก้ไข หรือเก็บบันทึกไว้ในระบบก็ตาม ทาง LISZO อาจบันทึกหรือ ไม่บันทึกข้อมูลที่มีการเปลี่ยนแปลงในขณะนั้นได้ หรืออาจลบข้อมูลสมาชิก หากสมาชิกมิได้มีการใช้งานระบบเป็นระยะเวลาช่วงหนึ่ง หรือ หากสมาชิกมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล ลบข้อมูลออก ยกเลิกการเป็นสมาชิกไป ซึ่งข้อมูลบางส่วนของสมาชิก อาจยังคงถูกบันทึกไว้อยู่ในระบบช่วงระยะเวลาหนึ่ง เพื่อความจำเป็นทางกฎหมาย.

5. ความปลอดภัยของข้อมูล

ทางเราให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของข้อมูลส่วนตัวเป็นอย่างมาก เพื่อเป็นการป้องกันข้อมูลจากการสูญหาย, การโจรกรรม และการเข้าถึงการใช้งาน หรือการปรับเปลี่ยนข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต LISZO จะทำการรักษาความปลอดภัยข้อมูลของสมาชิกไว้ในฐานข้อมูลของระบบ มีการป้องกันการเข้าถึงข้อมูลโดยมิชอบด้วยระบบทางเทคนิคเพื่อป้องกันการดัดแปลงเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยผู้ที่ไม่ได้รับอนุญาต แต่อย่างไรก็ตาม คุณต้องยอมรับว่ามีข้อจำกัด ด้านความปลอดภัยความเป็นส่วนตัวของระบบอินเทอร์เน็ตไร้สาย ซึ่งอาจอยู่เหนือการควบคุมทางด้านเทคนิคได้ ซึ่งทาง LISZO จึงไม่สามารถรับประกันความปลอดภัยของข้อมูลได้ทั้งหมด ข้อมูลส่วนตัวดังกล่าวอาจถูกพบเห็นดูอยู่โดยบุคคลอื่นได้ เพื่อป้องกันการเข้าถึงบัญชีส่วนตัว คุณไม่ควรบอกชื่อผู้ใช้งาน และ หรือรหัสเข้าใช้งาน แอปพลิเคชัน ให้กับบุคคลอื่นใด.

6. ระบบการชำระเงิน

ทาง LISZO ใช้ระบบการชำระเงินของบุคคลที่ 3 เป็นตัวกลางเพื่อความปลอดภัยในการทำธุระกรรมการชำระเงินออนไลน์ ซึ่งข้อมูลการชำระเงินจะถูกประมวลผลโดยระบบของบริษัทตัวกลางในการรับชำระเงิน ซึ่งอาจมีระบบป้องกันหรือไม่มีการป้องกันข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งนี้ท่านต้องตรวจสอบถึงเงื่อนไขนโยบายส่วนตัวของบริษัทตัวกลางในการรับชำระเงินที่เกี่ยวข้องด้วย.

7. การโฆษณา

ทาง LISZO ได้ตระหนักถึงการเป็นส่วนตัวของสมาชิกผู้ใช้บริการ ซึ่งแอพพลิเคชันจะไม่อนุญาต หรือให้มีการเชื่อมต่อการโฆษณาใดๆจาก บริษัทอื่นๆ หรือตัวแทนบุคคลที่3 มารบกวนการใช้งานแอพพลิเคชันของสมาชิกแต่อย่างใด เว้นแต่หากจะได้รับข่าวสาร จดหมายข้อความแชท จากระบบของแอดมิน เพื่อแจ้งให้ทราบถึง โปรโมชัน ข่าวสารต่างๆเท่านั้น อาจมีหรือไม่มีก็ได้.

8. ลิงก์

แอพพลิเคชันมีการเชื่อมต่อลิงก์ไปยัง แอพพลิเคชันเฟซบุ๊ก เพื่อ ให้ได้รับเครดิตเพิ่มในการใช้งานสำหรับดันโปรไฟล์ขึ้นไปอยู่ด้านบน ทั้งนี้ขึ้นอยู่ด้วยความสมัครใจของสมาชิกนั้นๆ ว่าประสงค์ที่จะได้รับการบริการระบบดันโปรไฟล์ได้อย่างเต็มที่หรือไม่ และทางเราจะไม่รับผิดชอบต่อนโยบายความเป็นส่วนตัวของแอพพลิเคชันอื่น รวมถึงการเชื่อมต่อ ลิงก์ไปเว็ปไซต์อื่น ที่เกี่ยวกับเครดิตลิขสิทธิ์ของรูปภาพต่างๆซึ่งจะมีแสดงอยู่ในแอพพลิเคชัน ท่านจำเป็นต้องตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนตัวของลิงก์ไปเว็ปไซต์นั้นๆ.

9. การเปิดเผยข้อมูลตามกฎหมาย และการถ่ายโอนข้อมูลไปบุคคลที่สาม

การถ่ายโอนข้อมูลของคุณไปยังบุคคลที่สามจะไม่เกิดขึ้น ยกเว้นกรณีที่เรามีหน้าที่ตามกฎหมายในการถ่ายโอนข้อมูลที่จำเป็นซึ่งทาง LISZO สามารถที่จะเปิดเผยข้อมูลใดๆ ที่ได้บันทึกไว้ในระบบหากจำเป็น หรือมีการร้องขอ หรือได้รับอนุญาตตามกฎหมายเพื่อความจำเป็นในด้านกฎหมายหรือกระบวนการที่เกี่ยวข้องเมื่อทาง LISZO เห็นว่าบริสุทธิโดยสุจริตที่จะต้องเปิดเผยข้อมูลเพื่อความปลอดภัยในการใช้งานของสมาชิกอื่น จึงขอสงวนสิทธินี้ตามความเหมาะสม เราอาจจะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ และอาจจะอัปเดตคำชี้แจงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เป็นครั้งคราวเพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดทางกฏหมายหรือข้อกำหนดต่างๆ และทางเราจะแจ้งให้ท่านทราบถึงการเปลี่ยนแปลงต่างๆหากมีขึ้นในอนาคต.

คุณได้รับทราบถึงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ และยินยอมรับเงื่อนไข นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้แล้ว คุณจะมีการผูกพันตามนโยบายนี้เมื่อคุณได้ใช้งานแอพพลิเคชันหรือบริการนี้.

หากคุณมีข้อสงสัยเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัว หรือต้องการความช่วยเหลือคุณสามารถติดต่อสอบถามกับ ทีมสนับสนุนลูกค้าของเรา ได้ที่ support@liszo.com

หรือท่านสามารถ ส่งจดหมายมายังหน่วยงานทีมสนับสนุนลูกค้าได้ที่:

 

LISZO APP COMPANY LIMITED [THAILAND - สำนักงานใหญ่]

57 ถนนวิทยุ , ชั้น 18, เขตปทุมวัน , กรุงเทพ 10330 ประเทศไทย.

* เอกสารนี้ได้รับการปรับปรุงล่าสุด เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2019 -

© 2019 Liszo App. All rights reserved.